ลูกค้าคือเรา
ลูกค้าคือ บุคคลสำคัญที่สุด
ที่มาเยือนเราในสถานที่เรา
เขามิได้พึ่งเรา เราต่างหากที่ต้องพึ่งเขา
เขามิได้มาขัดจังหวะการทำงานของเรา
หากแต่เรารับใช้เขา
คือวัตถุประสงค์การทำงานของเรา
เขามิใช่บุคคลภายนอก
เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา
ในการรับใช้เขา
เรามิได้ช่วยเหลืออะไรเขา
เขาเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา
โดยให้โอกาสแก่เราที่จะรับใช้เขา