ความปลอดภัยคืออะไร

ความปลอดภัย (SAFETY) คือ สภาพที่ไม่มีภยันตราย ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำงานจึงหมายถึง การทำงานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้

· การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย

· การเจ็บป่วย หรือโรค

· ทรัพย์สินเสียหาย

· เสียเวลา

· ขบวนการผลิตหยุดชะงักไม่สม่ำเสมอ

· คนงานเสียขวัญและกำลังใจ

· กิจการเสียชื่อเสียง

ความปลอดภัยในการทำงาน จะเกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่เป็นอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมดไป โดยเรากำจัดสาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันได้แก่

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACTS)

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE CONDITIONS)

ด้วยเหตุนี้ความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต หากขบวนการผลิตไม่มีความปลอดภัยแล้วจะทำให้การผลิตสะดุดหยุดลง เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของกิจการและก่อให้เกิดความสูญเสียๆ มากมาย

กล่าวคือ * การผลิตที่มีประสิทธิภาพ คือ การผลิตอย่างปลอดภัย (Safe Production)

* ความปลอดภัย ต้องสอดแทรกเข้าไปทุกวิธีปฎิบัติเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัจจัยการ ผลิตที่มีคุณภาพ

ถ้าจะให้แยกแยะภัยอันตรายระหว่างการทำงานมีอยู่ทุกที่ ซึ่งจะเกิดจากหลากหลายสาเหตุ แต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นๆ ก็จะแตกต่างกันเช่นกัน

Share the Post:

Related Posts

รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น JOGGER – AURA

คุณลักษณะ เป็นรองเท้าหุ้มส้นสีดำ หนัง Full Gain รูปทรงทันสมัย บุด้วยผ้า Cambrella ช่วยดูดความชื้น กลิ่น ป้องกันเชื้อรา และระบายอากาศได้ดี หัว Composite Cap ทนต่อการกระแทกได้ 200จูล พื้นรองเท้าผลิตจาก PU สามารถทนน้ำมัน

Read More

ประเภทของกองไฟและความสามารถ

        ดูจากรูปข้างบนน่าจะพอเข้าใจนะครับว่า ประเภทไหนมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทใหนได้บ้าง โดยจะเรียกความสามารถในการดับเพลิงเป็น CLASS CLASS A : จะเป็นเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง, ไม้, กระดาษ, พลาสติก, ยาง CLASS B :

Read More